digitalisering IT service
datorservice IT support
webhotell vps serversupport

IT-drift-Service-Backup

Har ditt företag en backuplösning om fungerar?

Backup recovery som fungerar

RÄTT BACKUP-LÖSNING HAR BLIVIT EN ÖVERLEVNADSFRÅGA

Mängden data som hanteras av företag ökar ständigt. Därför blir det en överlevnadsfråga för allt fler företag att ha en fungerande backup-lösning. I dag finns det nya tjänster när det gäller hantering av backup men lösningen måste fungera den dag då information behöver läsas tillbaka från backup-systemet. Återläsningen måste gå snabbt så att företaget kan få i gång verksamheten igen så fort som möjligt.

Dedikerad SERVER lösning frigör resurser

Dedikerad server

En dedikerad SERVER lösning hos oss betyder att Ni får en egen server, vilket gör att Ni kan använda den på samma sätt som den lokala servern hos Er. Ni kan ansluta från vart Ni vill och kan koppla in affärssystem, webbshop, filserver m.m. via enkel remoteuppkoppling. Vi hjälper dig med uppsättning av servern, flyttning av befintliga system ex webbshop till den nya servern samt löpande underhåll av servern och mjukvaror.

Virtuell teknik för arbetsplatser

virtuell arbetsplats

Främsta orsaken till att hantering av datorer och andra enheter i traditionella arbetsplatsmiljöer blir komplicerad är en stark kopplingen mellan de individuella komponenterna: maskinvara, operativsystem, program och användarens personlighet. När du bryter den här starka kopplingen blir komponenterna och dess livscykel friare. Det leder till lägre komplexitet, högre hastighet och slutligen lägre kostnader.

Sidor