Dedikerad SERVER lösning frigör resurser

Dedikerad server

En dedikerad SERVER lösning hos oss betyder att Ni får en egen server, vilket gör att Ni kan använda den på samma sätt som den lokala servern hos Er. Ni kan ansluta från vart Ni vill och kan koppla in affärssystem, webbshop, filserver m.m. via enkel remoteuppkoppling. Vi hjälper dig med uppsättning av servern, flyttning av befintliga system ex webbshop till den nya servern samt löpande underhåll av servern och mjukvaror.

En dedikerad lösning ger dig trygghet med backup och hanterad serveradministration med uppdateringar. Vi har även mer mer sofistikerad lösningar med backup och servers från bl.a. Amazons AWS.