gdpr

E-handel och GDPR - det här gäller

Gdpr inom EU

E-handel och GDPR - det här gäller

Nu har det gått ett tag sedan GDPR trädde i kraft. Här kommer en del information om vad du som driver företag med webshop bör tänka på angående GDPR.

När GDPR varit igång ett tag, kan det vara dags att titta lite på hur det fungerar hos dig, vi ska inte glömma att de krav som gäller för en webbshop också gäller i vanliga butiker.

Dina skyldigheter som Personuppgiftsansvarig