Har ditt företag en backuplösning om fungerar?

Backup recovery som fungerar

RÄTT BACKUP-LÖSNING HAR BLIVIT EN ÖVERLEVNADSFRÅGA

Mängden data som hanteras av företag ökar ständigt. Därför blir det en överlevnadsfråga för allt fler företag att ha en fungerande backup-lösning. I dag finns det nya tjänster när det gäller hantering av backup men lösningen måste fungera den dag då information behöver läsas tillbaka från backup-systemet. Återläsningen måste gå snabbt så att företaget kan få i gång verksamheten igen så fort som möjligt.

Om ett företags backup-data bara finns i en billig molntjänst ex Google drive tar det lång tid att läsa tillbaka stora datamängder över internet.

Med en backuplösning hos Datorhuset finns företagets data dels i vårt centrala backupsystem, dels som backup i Ert företag. Om en server havererar och behöver återställas kan detta ske mycket snabbt i företagets eget datacenter. Tjänsten fungerar även effektivt om företaget drabbas av en katastrof där alla servrar slås ut, eftersom informationen finns hos Datorhuset..

VANLIGA BACKUPLÖSNINGAR

1, DAS (Direct Attached Storage):

DAS ansluts direkt till klientdator eller server genom att använda en USB 2.0 eller 3.0-port. En svaghet med DAS är att du alltid behöver ha enheten fysiskt ansluten till datorn och kontrollera att anslutningen samt backup fungerar.

2, NAS (Network Attached Storage):

En NAS-anordning är ett lagringsmedia som är förbunden direkt med nätverket. Det visar dragen av en filserver och accepterar flera lagringsdiskar. Redundans erbjuds i form av RAID, eftersom NAS stödjer en variation av filprotokoll för att fungera direkt med stationära och bärbara datorer. Några NAS-modeller erbjuder möjligheten att synkronisera utvalda mappar eller volymer på distans mot andra NAS som stöder den möjligheten.

** Datorhuset har många prisvärda NAS lösningar från 2TB datamängd och upp till 100 TB att erbjuda, kontakta oss för mer information

3, Katastrofskyddad datalagring (Disaster protected storage):

Som namnet antyder är Katastrofskyddad datalagring, som kan vara i formen av DAS eller NAS, skyddat från alla sorters katastrofer som lätt kan förstöra oskyddad data. IoSafe säger exempelvis att dess katastrofskyddande datalagring kan skydda från eld i upp till 30 minuter och i dagar från total nedsänkning i vatten.

4, Lagring online:

Man kan här urskilja två tydliga erbjudanden. Några, så som Amazon Simple Storage Services (S3), fungerar som en molnversion av lagringsmedia för plattformen Amazon Elastic Services. Så finns en online backup, designad för att hjälpa konsumenter och företag att lagra eller backa up data i molnet. Detta är vad som menas med online backup i den här artikeln.

Molnlagring fungerar bra om data backas upp inkrementellt, och kräver inga direkta kapitalinvesteringar. Baksidan är emellertid att dataåtervinning kan ta oacceptabelt lång tid om du behöver göra en full dataåterläsning.

** Datorhuset erbjuder prisvärd krypterad lagringskapacitet på egna servers som molntjänst upp till 10 TB samt egen dedikerad serverlagring hos Amazon S3 med flera för i princip obegränsad lagring för längre och kortare tid. Vi har även blixtsnabba uppkopplingar på upp till 10.000 Mbit /s som gör att en backup snabb kan återställas. Det finns även möjlighet att få en valfri hårddisk med informationen levererad inom en arbetsdag vid större datavolymer.

5, Privata moln:

Några storföretag har, då de inte känner sig tillfreds med att placera sin data i händerna på en tredjehandsförsäljares offentliga moln, börjat bygga privata versioner av molnlagringstjänster, för att säkra upp sina affärskritiska data och följa ex GDPR lagstiftning.

** Datorhuset har under många år byggt upp privata molntjänster för datalagring och kan erbjuda kostnadseffektiva privata molnlösningar även för små och medelstora företag. Kontakta oss om Ni vill veta mer.

3 + 2 + 1 = Bästa backup-metoden

När det gäller kritisk data bör företag ta två fulla backuper, lagrade på separata fysiska apparater samt en tredje backup offline =på en annan plats.

Att ha två kompletta kopior erbjuder kontinuitet och möjliggör för organisationer att fortsätta med sin verksamhet som vanligt även vid fullkomlig förlust av ett dataset. När allt kommer omkring kan även RAID-volymer vara skadade under en lång tid fram till dess att de är fullkomligt återställda. Dessa två kopior med data kan hållas synkroniserade genom en variation metoder: Molnet, en sync-applikation, eller synk-möjligheter genom ett ökande antal av NAS.

Offline-kopian tjänar som en viktig säkerhet mot oavsiktliga misstag och ren illvilja. Real-time eller near-real-time datasynkronisering kan eliminera dataspridning, vilket kan ses som många kopior av samma data. Emellertid kan det också snabbt replikera fel ovanpå riktiga filer på ett sådant sätt att det hindrar filrecovery.

Samtidigt som inga företag vill tänka på att de skulle anställa någon med destruktiva tendenser, har tidigare anställda visat sig vara hämndlystna. Detta kan vara speciellt skadligt för små företag, där ett litet team ofta betyder att alla har access till nästan varje fasett av IT-systemen. Det är därför det är säkrast att hålla en kopia lagrad offline, på en separat geografisk plats och utom räckhåll. Att ha kopian på en separat fysisk plats skyddar också företaget från eldsvådor, översvämningar eller andra naturkatastrofer.

Tänk även på att försäkringen inte gäller om det inte finns en väl fungerande backuplösning och rutiner för återställning. Att "glömma bort" backupfunktioner kan därför bli mycket dyrbart.