Vad är RAID och vilka RAID nivåer finns

Image: 
raid nas

Raid är ett samlingsnamn för en hel rad sinsemellan olika tekniker som går ut på att låta flera fysiska diskar tillsammans bilda en sammanhängande diskvolym. Det hela började som en metod att skapa vad datorer uppfattade som en stor hårddisk genom att kombinera många små. Det här var på den tiden när lagring var dyrt och rymliga hårddiskar var extremt dyra.

Raid var länge en teknik uteslutande för serverrum och datahallar. I takt med de ökade behoven av lagringsutrymme ser vi nu raid-lösningar i skrivbordsdatorer, enkla nas-enheter och till och med i usb- eller firewirediskar. Raid kan köras på flera sätt och det är inte alldeles lätt att veta vilket sätt som passar bäst i olika sammanhang.

RAID nivåer

RAID-0 , även kallad STRIPE Innebär att data skrivs över alla enheter för maximal skrivprestanda. Det är en speciell variant bland de andra RAID-nivåerna eftersom det inte ger något faktiskt dataskydd.

RAID-1 skivor är organiserade i speglade par och data dupliceras på båda halvorna av spegeln. Detta är typiskt den högst uppnådda RAID-nivån, men på bekostnad av lägre användbar kapacitet.

RAID-2 Data skyddas av ECC-minneskort (felkorrigeringskoder). Antalet paritetsskivor som krävs är proportionella mot loggen för antalet dataskivor.

RAID-3- ger skydd mot fel på en disk i en grupp N + 1 genom att skära upp block och sprida dem över diskarna - bitvis paritet. Paritet finns på en enda skiva.

RAID-4 En grupp av N + 1-skivor upprätthålls så att förlusten av en skiva inte skulle resultera i dataförlust. En enda skiva betecknas som den dedikerade paritetsskivan. Inte alla skivor deltar i läser (den dedikerade paritetsskivan läses inte förutom i händelse av ett misslyckande). Typiskt beräknas paritet helt enkelt som bitvis XOR av de andra blocken i raden.

RAID-5 N + 1 redundans som med RAID-4, men med fördelad paritet så att alla skivor deltar lika i läsningar.

RAID-6 Detta är som RAID-5, men använder två paritetsblock, P och Q, för varje logisk rad N + 2-skivblock.

RAID-7 Allmänt M + N RAID med M dataskivor skyddade av N paritetsskivor (utan specifikationer avseende layout, paritetsfördelning, etc.).

RAID-Z tar ett betydande steg framåt genom att möjliggöra mjukvaru RAID, men på bekostnad av backtracking på RAIDs utvecklingshierarki. Nu med framsteg som flashpooler och Hybrid Storage Pool kan IOPS från en enda skiva vara mindre betydelsefull.

Men en RAID-variant som shuns specialiserad hårdvara som RAID-Z och ändå är ekonomisk med disken. IOPS som RAID-5 skulle vara en betydande framsteg för ZFS.