Vi utför inte service till privatpersoner

Vi får en hel del förfrågningar angående datorservice från privatpersoner och vill förtydliga att vi inte längre utför sådan service.