IT-support

Image: 
Kundanpassade IT-tjänster - virtuella arbetsplatser och molntjänster

Kundanpassade IT-tjänster som virtuella arbetsplatser och olika molnlösningar.

IT som tjänst & Molnlösningar ger möjlighet att få hela eller delar av din IT som en outsourcad funktion. Du bestämmer själv viken vad du vill ha och betalar för denna tjänst med en fast månadskostnad. Du kan även anpassa lösningen och variera kapacitet efter dina behov. Du får tillgång till tjänster som ligger i tiden och kan uppgradera efter behov.

IT som tjänst

IT som tjänst är ett omvänt förhållningssätt som vinner i popularitet. Som användare är det inte relevant hur funktionalitet levereras utan endast vilka tjänster du får tillgång till samt hur trygga och stabila dessa är. Om du vill ha din IT-funktionalitet som tjänst kan den levereras på flera olika vis. Färdigpaketerade molntjänster eller som virtuella klienter, servrar eller nätverkskomponenter. IT-som tjänst paketeras till en fast månadskostnad och som funktion av hur många användare eller enheter som använder tjänsterna. På så vis är det smidigt att uppgradera eller nedgradera allt eftersom behov varierar.