Virtuell teknik för arbetsplatser

virtuell arbetsplats

Främsta orsaken till att hantering av datorer och andra enheter i traditionella arbetsplatsmiljöer blir komplicerad är en stark kopplingen mellan de individuella komponenterna: maskinvara, operativsystem, program och användarens personlighet. När du bryter den här starka kopplingen blir komponenterna och dess livscykel friare. Det leder till lägre komplexitet, högre hastighet och slutligen lägre kostnader. Och virtuella klienter handlar om precis det: att göra lagren fristående från varandra.

Samtliga lager kan göras fristående och virtualiseras, och ju fler lager du separerar desto större fördelar kan du uppnå. Om du låter alla data ligga centralt minskar du risken för stöld och förluster, ökar säkerheten och gör det enklare att uppfylla kraven på regelefterlevnad. Det här gäller i synnerhet när du använder tunna klienter med lång livstid – energiförbrukningen minskar rejält.

Med virtuell teknik på arbetsplatsen kan du slutligen komma åt arbetsplatsmiljön när som helst och från valfri enhet. Det lockar definitivt teknikflexibla generation Y.

Så hur hittar du rätt virtuell teknik för företaget?
Datorhuset tillsammans med Fujitsu har allt du behöver för virtuella klienter. Vår utgångspunkt för virtuella arbetsplatser är att minska komplexiteten, mängden arbete som du behöver lägga ned och den generella risken när alla bitar sätts samman. Vi hjälper dig över de många hindren och att skapa en fungerande lösning som passar behoven och målen i verksamheten, samt att välja ut passande teknik.

Vi samarbetar nära med marknadsledare som Citrix, Microsoft och VMware, med förstklassig virtualiseringsprogramvara som bygger på branschstandarder. Fujitsus infrastrukturprodukter, som Fujitsu PRIMERGY x86-servrar, Fujitsu ETERNUS-lagringssystem och tunna Fujitsu FUTRO-klienter och Smart Zero-klienter är en utmärkt grund.

Ta kontakt med oss – vi hjälper dig att hitta rätt virtuell teknik för verksamheten.