virtuell arbetsplats

Virtuell teknik för arbetsplatser

virtuell arbetsplats

Främsta orsaken till att hantering av datorer och andra enheter i traditionella arbetsplatsmiljöer blir komplicerad är en stark kopplingen mellan de individuella komponenterna: maskinvara, operativsystem, program och användarens personlighet. När du bryter den här starka kopplingen blir komponenterna och dess livscykel friare. Det leder till lägre komplexitet, högre hastighet och slutligen lägre kostnader.

Mer om oss

Vi jobbar för att göra din IT enklare, vi bryr oss om vad vi levererar och vår ambition är IT på bättre sätt.

Vi är specialiserade på virtualiserade IT miljöer från VMware, Microsoft, Ubuntu Linux och Oracle virtualbox. Med dess som grund bygger vi en kostnadseffektiv IT miljö som är molnanpassad och kan nås vart du än är. På köpet får du även en oslagbart säkerhet och backup. Vill du veta mer kan du kontakta oss för ett möte eller telefonkontakt.