brandvägg

Fyra anledningar till att du måste ha en kraftfull brandvägg

Netgate firewall

Tryggt och säkert
En brandvägg är som en en låst ytterdörr – ett skydd för att undvika oönskat besök. Brandväggen hindrar obehörig trafik att få åtkomst till företagets nätverk och kan på så sätt stänga ute skadlig trafik som kan orsaka produktionsbortfall.

Säkerhetsutbudet på marknaden växer i takt med ökad skadlig trafik. Därför är det viktigt att använda sig av en lager-på-lager-princip för att minimera risken för sårbarheter. Brandväggen agerar det yttersta och viktigaste lagret. Därför utgör det en enorm säkerhet och trygghet för företaget.